Hidraulična pumpa timuna Scam Marine

hidraulična-pumpa-kormilarskog-sustava SCAM marine daje garanciju na kvarove i moguće greške u materijalu na 24 mjeseca od dana primopredaje uređaja.
Sve hidraulične pumpe SCAM marine imaju tipsko odobrenje Hrvatskog registra brodova i CE markicu.

Hidraulična pumpa timuna Scam Marine hidraulična-pumpa-kormilarskog-sustava SCAM marine daje garanciju na kvarove i moguće greške u materijalu na 24 mjeseca od dana primopredaje uređaja. Sve hidraulične pumpe SCAM marine imaju tipsko odobrenje Hrvatskog registra brodova i CE markicu.